Skip to content
VURA MUSIC PROJECT

zERGATIK Vura Music Project

Vura Music Project generoari dagokionez ma ‘di gizarteak dituen hondarrei emandako erantzuna da.
Testuinguru horretan, musikak hainbat abantaila estrategiko ditu, eta horiek ustiatzen saiatzen da proiektua, oso genero markatuen hurbilketa hori aldatzeko. Honako alderdi positibo hauek azpimarra ditzakegu:

1. Musikak ez ditu sexuak eta generoak ulertzen, ez dago gizonen edo emakumeen baldintza naturalik musika-interprete hobeak izateko. Haur bakoitzak familiaren eta ingurunearen aldetik jasotzen duen laguntzaren araberakoa izango da guztia, eta denbora nahikoa igaro ahal izango du bere trebetasunak praktikatzen eta garatzen.

2. Musika taldean egiten den zerbait da, modu koinplizituan eta sinergiaren bila. Azken emaitza ez dago, inolaz ere, pertsona batek bere instrumentuak jotzearen mende, baizik eta taldeak duen konpenetrazio-gaitasunaren eta enpatiaren mende. Ideia hori ahalik eta hobekien islatzen da Maduga Banden bidez, proiektuaren funtsezko zatia baita.

3. Musika epe luzerako ikaskuntza da, non ezin den tranparik egin, eta maila handia izateko, orduak eman behar dira urteetan. Horrela, gure egungo gizarteen berehalakotasunaren tranpetatik ihes egiten dugu.

Ia 10 urteko esperientziaren ondoren, nahiz eta neskek gure proiektura berme osoz iristea erronka bat den oraindik, gure ustez, nesken parte-hartzea naturalizatzeko helburu nagusia, mutikoen aldetik mespretxuz begiratzea izan gabe, lortu den zerbait da. Vura Music Project-en baitan, gizonak eta emakumeak beren giroan sentitzen dira, eta elkarrekin lan egiten dute beren trebetasun eta emaitza musikalak egunero hobetzeko. Orain bide luzea dago egiteko familiek ere balio horiek bere egin ditzaten.