Skip to content

LANGETI PROIEKTU INTEGRATUA

Langeti hurbilketa globala da, Cooperative Growth – Ugandak eta bere lankideek Nilo Mendebaldeko Barrutian, Ugandan, identifikatu dituzten erronkei erantzunez. “Langeti” izena oso erakunde arrunta da Afrikako herrien artean: Sutondoa. Tradizioz, eguzkia sartzean pizten zen sugarra, baina kolonizazioaren eta kapitalismoaren eraginez, komunitate askok galdu egin dute. Egoerari buruz egiten dugun azterketaren arabera, hori zen Ma ‘di familiakoen artean erakunderik garrantzitsuena, familia suaren inguruan biltzen baitzen, giza bizitzari buruz imajina dezakegun edozer partekatzeko. Ipuinak eta alegiak kontatzen ziren, ikasgaiak ematen ziren, gatazkak eztabaidatu eta konpontzen ziren, zigorrak ezartzen ziren beharrezkoa zenean, eta, guztiaren gainetik, janaria partekatzen zen. Etxe bakoitzak plater bat ekartzen zuen Langetira, eta denek partekatzen zuten, ahitu arte. Orduan, beste plater bat komunean jartzen zen ideia berarekin.

Antzinako erakunde horren ezaugarrietatik abiatuta, funtsezko hiru balio identifikatu ditugu, komunitate naturalen parte izan behar zutenak, edo, behintzat, haien idiosinkrasian oso ondo egokituko liratekeenak:

Sinergia: Natura ulertzeko modu bat da, ez bakarrik gizakiarena, horren bidez gure existentzia ingurunearekiko interakzio iraunkorra da, batzuetan lehiaketa moduan, baina batez ere lankidetza gisa, indarrak norabide berean elkartuz.

Integrazioa: Balio honek esaten digu inor ez dela atzean geratzen edo ez dela ezer geratzen ingurunetik kanpo. Pertenentzia eta nortasun sentimendu sakon bati buruz hitz egiten du. Komunitate batean, inor ez da baztergarria eta, beraz, kideen arteko harremanak garatu egin behar dira.

Ahalduntzea: Dena partekatua denean, ezagutza daukatenengandik oraindik eskuratu ez dutenengana transmititzen da beti. Ez dago ezagutzaren jabetzarik, partekatzea baino ez dago, komunitate osoa indartsuago bihurtuz.

Cooperative Growth – Ugandak lan egiten duen komunitateetan balio horiek indartzeko gai izateko, Langetik norabide horretako zenbait ekintzaz osatuta egon behar du. Hori dela eta, hiru azpi-proiektu garatzen dira Moyon.

proiektuen egoera

Etorkizuneko planak

2022 eta 2027 urteen arteko aldia da gure GKEen artean handinahiena. Urte asko proiektu bakar batekin eman ondoren, orain hiru espezialitate oso desberdinetan ari gara lanean. Era berean, 20.000 €-tik gorakoa ez zen urteko aurrekontutik 100.000 €-tik gorakoa izatera igaro ginen. Funts horiek modu egokian erabiltzeko gai izateko, Cooperative Growth – Ugandak dedikazio handiagoko langileak ere kontratatu ditu, bereziki Administrazio eta Finantzetako lanpostuan.

 

ERRONKAK

Vura Music eta Manuelaren funtzionamendu-gastuak ordaintzeko, oinarri sendoa dugu, eta ez dugu uste datozen urteetan horri buruzko arazorik izango dugunik. Hala ere, Manuela Projecten jarduerak behar bezala garatu ahal izateko, beharrezkoa da instalazio berriak eraikitzea. 2022an Premia Bereziak dituzten Haurrentzako Zentroa eraikitzen hasteko helburu argia dugu, baina gaur egungo funtsek ez digute azaleraren mailatik haratago joaten utziko. Manuela Projecti buruz esan dugun guztiaz gain, eraikin berriak emango lizkigukeen aukera berriak azpimarratu nahiko genituzke:

Edozein motatako premia bereziak dituzten haurrak hartzeko gaitasuna handitzea

Eskainitako zerbitzuen kalitatea handitzea

Komunitateko beste kide batzuei zerbitzuak eskaintzeko aukera, istripuen, lesioen, haurdun dauden emakumeen, hirugarren adineko pertsonen eta abarren biktimak barne.

Behar bereziak dituzten haurren zati bati komunitateko beste kide batzuei eskainitako zerbitzuen ondoriozko diru-sarrera berriak

Ez dugu esan gabe utzi nahi funtzionamendu-gastuak ondo estalita daudela eta ez dugula laguntza jarraitua nahi, baizik eta behar dugun bultzada emango digun unean uneko laguntza.

Ruddu Hwe dela eta, etorkizunerako plan handiak ditugu, fruta eta barazkiak prozesatzeko mini-faktoria bat eraikitzea barne. Lur hori dagoeneko erosi da. Bilinyoko Kultur Etxearen eraikuntza amaitu ondoren, baliteke funtsak proiektua berriro martxan jartzeko erabiltzea, baina 2023rako ez dugu inolako ziurtasunik.

Etorkizunean berme gehiago izateko, Cooperative Growth – Ugandak lan luzea egin behar du bazkide berriak erakartzeko. Ugandan, errefuxiatuekin zein nazionalekin lan eginez, gure antzeko arloetan lan egiten duten erakunde ugari daude, eta, beraz, gure sistemak ezarri ahal izateko lankidetza bilatzea benetako aukera litzateke.