Skip to content

BALOREAK

>>SENIDETZE

Gure GKEak hasieratik bilatu zuen gauza bat da kideak Ugandan babesten ari diren proiektuetan parte hartu ahal izatea. Hala ere, proiektu horiek biztanleria hartzailetik sortzen diren ekimenak dira, eta, beraz, Arua – Arua Elkartasunarekiko solidarioen kideek urrutitik entzuten dituzte iristen diren ahotsak, bidalitako mezua ulertzen dute eta, informazio horrekin, erabakitzen dute babesa non eman. Horrela, beraz, GKEko kideen eta proiektuen hartzaileen arteko senidetzea sortzen da, harreman estua, distantziak ahalbidetzen duen lekuraino.

>>sinergia

Proiektu bakoitzaren funtzionamenduaren berezko zati eta metodologiaren muina lankidetza da. Desio eta helburu partekatuetatik eta norabide bereko ahaleginetatik abiatuta lan egiten da beti.

>>INTEGRAZIOA

Sinergia-testuinguru batean, integrazioa ezinbesteko osagaia da. Nola sor liteke sinergia gizartearen zati garrantzitsu batzuk ekuaziotik kanpo geratuko balira? Hain zuzen ere, materialismoaren oinarrizko printzipioetako bati, bereizketaren printzipioari, aurre egitea da kontua. Ildo horretan, funtsezkoa da emakumea GKEaren ekimen guztietan integratzea, ez gizonen antzeko lekua izan dezaten, baizik eta beste paradigma sozial baten babespean, zeinean emakumea diseinu-fasearen parte baita, halako moldez non beti proiektuekin identifikatuta sentituko baita, gizonen bezalaxe. Zer esanik ez, arraza edo erlijio sariek ere ez dute lekurik gure GKEarentzat. Emakumearen integrazioan jartzen da arreta, esperientziak erakutsi baitu kristau batek, a priori, ez duela arazorik musulman batekin lan egiteko; Ugandako testuinguru askotan, berriz, generoa arbuiatzeko edo kaltetzeko elementua da.

>>AHALDUNTZEA

GKEaren ekimen guztiak epe luzerako posoa sortzeko moduan pentsatuta daude. Prestakuntza tekniko espezifikoen bidez edo gizartearen ikusmoldea aldatuz, proiektuetako parte-hartzaileak indartuta aterako dira beren bizitzari erresilientzia handiagoarekin aurre egiteko.